Een belangrijk onderdeel van onze cursus is het reageren op noodsituaties. In een typische werkplaats zijn er 52 verschillende noodramen. Als u rechtshandig bent, zijn 23 van deze ramen naar u gericht en 26 zijn naar de verkeerde kant gericht. Dus, hoe bepaal je waar het juiste noodraam is? Op basis van dit feit is het niet voldoende dat u "bel de bel" hoort; u moet ontcijferen welke door dit geluid worden opgeroepen.

 

Absoluut niemand is volledig immuun voor fysieke schokken en er gebeuren uiterst pijnlijke dingen met ons lichaam wanneer we de klok niet horen luiden. Daarom is het belangrijk dat u kennis verwerft over welke klokken voor uw organisatie noodzakelijk zijn in geval van nood. Als u weet dat de brandoefening bedoeld is om zich te concentreren op een relatief klein aantal onderwerpen, kunt u zich vervolgens richten op de belangrijkste van de set. Kandidaten voor een cursus bedrijfshulpverlening moeten vaardig zijn in het uitzoeken welke klokkenspelen nodig zijn en welke de belangrijkste klokken zijn voor de respectieve situaties.

Bijvoorbeeld, in uw organisatie zal de brandoefening hoogstwaarschijnlijk verschillende soorten brandscenario's behandelen, zoals het optreden van een brand in een kamer met mensen, een kamer zonder mensen erin, een kamer met actieve vlammen, enz. In elk van deze situaties zult u waarschijnlijk één of twee brandblusapparaten aantreffen die nodig zijn. Sommige van deze blustoestellen zijn speciaal voor rechtszalen ontworpen, terwijl andere draagbare blustoestellen zijn die vaak worden aangetroffen in werkruimten waar de elektrische basis intensief wordt besproeid. En niemand houdt van het geluid dat deze blusapparaten maken wanneer hun batterijen leeg raken.

Cursussen in hulpverlening moedigen u aan om de juiste blusapparaten te kiezen op basis van het soort brand. U maakt de brand niet "onschadelijk" als u niet genoeg leert om het juiste blusapparaat te kiezen – u kiest het blusapparaat dat het meest geschikt is voor een noodsituatie. Begin bij het begin want het belangrijkste punt om te onthouden – alle noodvoorzieningen moeten een permanent geplaatste uitgang hebben. Dit betekent, dat als een brand op de slechtst mogelijke plaats ontbrandt, de uitgang altijd goed verlicht moet zijn. Een belangrijke factor is, dat als de uitgang geblokkeerd is, er nog steeds brandbestrijdingsoefeningen moeten worden gegeven. Dit betekent dat als sommige mensen tijdens de brand gewond zijn geraakt, zij toegang tot de uitgang moeten kunnen krijgen.

Een van de meest gebruikte hulpverleningsapparaten in een werkomgeving is een waterapparaat. Dit apparaat krijgt de voorkeur boven een elektrisch apparaat vanwege zijn hardnekkigheid en nut bij het bestrijden van brand. Waterblusapparaten zijn eerste-hulp-middelen bij een ongeval waarbij schade aan een Esk psychebereik ontstaat. Niemand zal betwisten dat een waterblusser het beste blusapparaat is om in te zetten tijdens een brand terwijl rook en andere brandbare materialen niet in de buurt zijn (en voor zichzelf zorgen). Eén van de aspecten van waterblussers is echter dat ze wel enkele beperkingen hebben.

Zo kunnen waterblussers niet worden gebruikt om elektrische branden te blussen, wat een storing zou kunnen veroorzaken. Deze beperking is te wijten aan het feit dat waterblussers oplaadbare blussers zijn, wat betekent dat ze slechts eenmaal en slechts eenmaal per elektronische brand kunnen worden gebruikt. Het is ook belangrijk op te merken dat wanneer een waterblusser op een elektrische brand wordt gespoten, het water de elektrische stroom niet kan doven, noch de brand als deze onder 55°C daalt. Waterblussers met een vloeistofgehalte van ten hoogste 40% kunnen echter wel worden gebruikt om elektrische branden te blussen.

Het is belangrijk dat de keuze van het brandblusapparaat afhangt van de plaats waar het brandblusapparaat zich bevindt, en van de duur of het weerstandsvermogen van de brand. Het mondstuk van de brandblusser moet altijd horizontaal op het toestel worden gehouden en nooit schuin tegen de kop of het mondstuk worden gedrukt, omdat de brandblusser daardoor defect kan raken en zichzelf kan beschadigen.

Door de verantwoordelijkheid voor management en veiligheid kan het gebeuren dat u tijdens uw studie, bij sommige colleges van professoren, in uw leven, te maken krijgt met storingen in de elektriciteit en andere gevaren. Deze veiligheidsboodschappen nemen verschillende vormen aan, afhankelijk van de samenleving en het individu dat wordt opgeleid, zodat werkgevers, studenten en anderen de essentiële kennis kunnen verwerven die zij nodig hebben om te begrijpen hoe een brand moet worden gestopt. Het belangrijkste in onze elektronische tijd is "bewustzijn". Wanneer men vooraf de beste en juiste voorzorgsmaatregelen kan treffen, kan men het probleem, of althans, wat een ramp zou zijn, voorkomen. Hier is een zeer belangrijke manier voor u om het te benaderen.

Deze veiligheidsinstructies moeten u opgeleid bewustzijn over elektrische branden. Essentiële veiligheidsinstructies zorgen ervoor dat uw organisatie niet wordt blootgesteld aan het gevaar van brand.<|

Continue handelingen tijdens de voortdurende werking van het elektronische apparaat. De luidspreker schakelt van volume naar normaal, kanaal en volume naar Noors socc overbelasting of het voorkomen van de werking van het laden of de prestaties van het apparaat. Het apparaat p