Juridisch advies arbeidsrecht

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeelden van juridisch advies zijn:-

(i) Het inschakelen van een advocaat om een rechtsvordering in te stellen tegen een wanbetaler om een schuld in te vorderen-

(ii) Provisies die advocaten in rekening brengen wanneer zij de feiten van een zaak onderzoeken en namens hun cliënt juridische argumenten en feiten naar voren brengen. Transacties ter vergoeding van adviesopdrachten kunnen in vele landen zeer verdacht zijn en meestal gepaard gaan met fraude en achterbakse transacties

(iii) Juridische vertegenwoordigers en juridische adviseurs (doch geen advocaten) kunnen van hun publieke cliënten gespecialiseerde informatie en advies inwinnen om de cliënt te helpen bij de uitvoering van interne controles, overheidsadministratie, herziening van de belastingwetgeving, enz.

(iv) Juridische deskundigheid op het gebied van technisch recht en beleidsvraagstukken in verband met auditing, boekhouding, juridische, commerciële en bancaire aangelegenheden.

(v) Het geeft juridisch advies in juridische zaken- Diensten omvatten:-

(a)amen met schuldeisers en het indienen van verzoekschriften,

(b) voor één of meer personen ter terechtzitting verschijnen-

(c) het bijwonen van zittingen, het inwinnen van inlichtingen bij rechtbanken en het raadplegen van rechtbanken, advocaten, officieren van justitie, het interpreteren van wettelijke bepalingen, het indienen van juridische formulieren en nota’s bij de rechtbank, het voeren van besprekingen en het treffen van juridische regelingen-

(d) het bijwonen van hoorzittingen als wettelijke vertegenwoordiger-

(i) in een besloten zitting te verschijnen, besprekingen te voeren, de rechter te raadplegen en juridische argumenten en adviezen aan te dragen, en

(ii) verschijnen in een besloten zitting, raadpleging van de rechter en overlegging van proces-verbalen, documenten en nota’s

(k) het optreden als wettelijk vertegenwoordiger en het verrichten van onderzoek-

(2) Advocaten.- Naast hun normale praktijk worden juridisch vertegenwoordigers vaak ingeschakeld als advocaat en lid van de orde van advocaten, vaak als medewerker van de balie of als juridisch adviseur en vertegenwoordiger.- Een juridisch vertegenwoordiger wordt vaak ingeschakeld als advocaat en lid van de orde van advocaten, vaak als medewerker van de balie of als juridisch adviseur en vertegenwoordiger. Een juridisch vertegenwoordiger wordt dikwijls ingeschakeld als advocaat en lid van de orde van advocaten, dikwijls als medewerker van de orde van advocaten of als juridisch adviseur en vertegenwoordiger van de orde van advocaten.- Een juridisch vertegenwoordiger vertegenwoordigt soms criminele oralen in strafrechtbanken.- Een juridisch vertegenwoordiger overlegt soms met piraten, aardbeienbios, ingewijden, enz.

(5) Juristen – Zonder hun normale praktijk als juridisch vertegenwoordiger of adviseur, wordt gewoonlijk vijf procent van de zaken of meer afgehandeld voor juridisch advies en/of vertegenwoordiging van een juridisch probleem.

(Advies over strafrecht, echtscheidingsrecht, fusierecht, handelsrecht en inkomstenbelastingrecht.- Advocaten geven adviezen en verstrekken juridische documenten, nota’s, formulieren en honorariumovereenkomsten.- Law writers geven juridisch advies.- Advocaten krijgen honorarium voor juridisch advies en of vertegenwoordiging in zaken van bouw-, lease-, huur-, en hypotheekrecht.- Law writers geven advies over, en voeren onderhandelingen, regelingen, en vele andere complexe juridische zaken.

(ii) Financieel advies.

(5) Fiscale planning – Fiscale planning houdt in dat u maatregelen neemt om al uw zakelijke kosten te verlagen en te leven in een situatie die u de minste belastingdruk oplevert (bijvoorbeeld de status van belastingplichtige). Een belastingplanner kan helpen bij de planning van de inkomstenbelasting, en bij alle aspecten van de bedrijfsbelasting, met inbegrip van de driemaandelijkse rentebetalingen, de belasting voor zelfstandigen, de eisen inzake de leeftijd van de aandeelhouders, de beurs, de koopwaar en andere vormen van belasting.- Een belastingplanner geeft advies over de hoeveelheid (en de overeenkomstige tarieven) inkomsten en uitgaven die u zult moeten doen om over voldoende fondsen te beschikken om op OK-datum te kunnen blijven.

(i) Zij adviseren u over hoeveel inkomstenbelasting u in het lopende jaar verschuldigd bent.-Cash-flow-on-the-go is een geweldige plek om te beginnen voor een beginner.- Houd het geld consequent in uw zak in plaats van het aan de overheid te geven.- De volgende keer dat u een cash advance of payday loan ontvangt, vraag dan of ze kosten in rekening brengen om het uit te cashen. Je betaalt zeg 9% op 400 dollar, en dan 1/9 op alle volgende kasvoorschotten. U moet het geld al bij de hand hebben, en niet nog meer geld opstapelen.- Belastingplanning is niet alleen beperkt tot bedrijven.- Belastingplanning van particulieren is ook belangrijk. Wanneer u beslist uw belastingen in te dienen (of met de hulp van een belastingplanner), vraag dan naar merk en model van uw auto, uw ziekteverzekeringspremies, schenkingen, huisbezit, pensioensparen, inkomstenbelastingvoordelen voor gezinnen met kinderen (als die er zijn), onderwijs en liefdadigheidsgiften, enz.- Belastingen en inkomstenbelastingplanning zijn in feite de twee saaiste onderwerpen om over te praten, voor de meeste mensen. Ze klinken zo saai dat je je verloren en verloren voelt.

Ik denk graag dat ik een goede planner ben, maar nu ik zo’n grote verscheidenheid aan onderwerpen onder ogen heb gezien, kom ik vast te zitten.