Financieel planVaardigheden van projectmanagers Vaardigheden van projectmanagers kunnen het volgende omvatten. Goede communicatievaardigheden en het vermogen om een evenwichtige aanpak van projecten te presenteren.

Vermogen om grote teams te leiden en met meerdere prioriteiten om te gaan.

Vermogen om alle beschikbare informatiebronnen te gebruiken om beslissingen voor het project te nemen. Praktische ervaring De praktische ervaring van projectmanagers kan het volgende omvatten: Cursuswerk en beoordelingen in management en financiën.

Technische kwalificatie, praktische opleiding of basiservaring.

Een voltijdse of deeltijdse leidinggevende functie. Projectmanager verantwoordelijkheden Projectmanager verantwoordelijkheden kunnen het volgende omvatten. Het vaststellen van prioriteiten en prioriteitensystemen in het bedrijf.

Het bepalen van projectkosten en het beheren van onderaannemers.

Opstellen, beheren en administreren van de projectleveringsplannen.

Samenwerken met het projectteam en externe vereiste partijen. Technische vaardigheden De technische vaardigheden van de projectmanager kunnen het volgende omvatten. Goede computervaardigheden (bv. Windows 7)

Aantoonbare vaardigheid in het gebruik van Microsoft Office.

Werkkennis van Microsoft Project 2010 en Microsoft Project 2013.

Werkkennis van Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, QuickBooks en andere bedrijfstoepassingen. Opleiding en ontwikkeling van projectmanagers Opleiding en ontwikkeling van projectmanagers kunnen het volgende omvatten. Werkkennis van computersystemen en Microsoft-technologieën.

Opleiding in projectmanagementmethodologie wordt steeds belangrijker.

Project management infrastructuur training wordt steeds belangrijker. Projectervaring Projectmanager-ervaring kan het volgende omvatten. Ervaring als projectmanager in het oplossen van problemen.

Projectmanager vaardigheden op het gebied van projectoplevering, risicobeheer en managementanalyse.

Projectmanager vaardigheden op het gebied van projectbeheer en toewijzing van middelen. Deskundigheid Projectmanager deskundigheid kan het volgende omvatten. Vakbekwaamheid in vakgerelateerde onderwerpen.

Deskundigheid op het gebied van boekhouding, belastingen, omzetbeheer en beheer van zakenrelaties.

Expertise in digitale technologieën en automatiseringsaanpak.

Deskundigheid op het gebied van IT-aankopen en -aanpassingen. Ervaring Projectbeheerderservaring kan het volgende omvatten. Ervaring met projectbeheer als projectmanager.

Vaardigheden op het gebied van projectbeheer, risicobeheersing en managementanalyse.

Vaardigheden op het gebied van projectbeheer en toewijzing van middelen.

Terug naar het begin.

Salaris en verdiensten

Hoeveel verdient een projectmanager? Het salaris en de verdiensten kunnen afhangen van de omvang en de duur van de ervaring en van de intensiteit en de productiviteit van de rollen die een team beheert.

Salarisvooruitzichten Typische salarisvergelijkingen voor de rol van projectmanager zijn onder meer die in Figuur 5: Figuur 5 – Project Manager Salarisvooruitzichten De jaarsalarissen voor een projectmanager met 10 jaar ervaring zijn waarschijnlijk de benchmark in de industrie voor die rollen die dergelijke ervaring vereisen. Het typische BESA salaris in de rol van projectmanager zou tussen £25,000 en £30,000 moeten liggen, afhankelijk van of u van plan bent om voor een voltijdse of een oproepfunctie te gaan. Een Australische salarisvergelijking zou suggereren dat de salarissen voor deze rol vergelijkbaar zouden zijn met de Britse salariswaaier.

Salarisvergelijking van de projectmanager focus job laat zien hoe de once-a-lifetime sterren tot 4,5 miljoen GBP ($6 miljoen) per jaar kunnen verdienen. Salarisindicaties van de STEM Career Service van de Britse regering wijzen ook in de richting van een jaarsalaris tussen 4,3 en 4,5 miljoen pond (6,3 tot 6,5 miljoen dollar, op basis van één jaar aangestelde activiteit). Schotse salarisramingen wijzen er ook op dat het nationale mediane jaarsalaris iets hoger ligt, namelijk op gemiddeld 4,5 miljoen GBP (~$ 6,6 miljoen) voor degenen die werkzaam zijn als financieel secretaris, administrateur en adjunct, Afhankelijk van ervaring, boekhoudkundige kwalificaties of andere relevante factoren kan deze salarismarge lager uitvallen. De salarissen kunnen ook schommelen tussen 2.500 EUR en 7.675 EUR (3.912 tot 5.154 USD) per jaar. Cijfers voor verdiensten zoals gepubliceerd door State of the Industry: Annual Business Trends report laten ook zien dat de verdiensten op 5.000 euro ($4k) en hoger liggen. De salarisenquête van de Amerikaanse inlichtingendienst National Security Agency voor 2013. Het jaarlijkse salarisonderzoek van de National Security Agency meldt in de editie van januari 2018 dat de gemiddelde NSA-werknemer per jaar 52.700 dollar voor belastingen verdiende. Naar verluidt verdienen sommige contractmedewerkers van de NSA waarschijnlijk veel meer.

Het salaris zou hoger moeten zijn als je meer jaren ervaring hebt of in een analytisch veld werkt. Salarisexperts suggereren de volgende gebieden waarop het salaris van een projectmanager waarschijnlijk zal stijgen: 1. Administratieve en managementvaardigheden op kantoor. Dit kan worden bereikt door consolidatie, een grotere nadruk op projectbeheer en andere verbeteringen in de organisatiestructuur. 2. Informatietechnologische vaardigheden door suite van technologieën IP en netwerk gerelateerde i en net archivering zoals Seaboard of datacenters, sommige e-commerce en verschillende toepassingen worden ingezet. Cases zou kunnen verwijzen naar samenwerking voor recruiters en besluitvormers. 3. Teamworkvaardigheden zouden kunnen verwijzen naar de verbetering van individuen in rollen of de productiviteit die meer van de teamleden nodig hebben, hetzij in het beginstadium van een project of naarmate het vordert. 4. Bonus voor toegevoegde waarde.